Kryptovaluutan louhinta

Kryptovaluuttojen lohkoketjujen ylläpitäjiä kutsutaan yleisesti louhijoiksi. Louhijoiden pääsääntöinen tehtävä on rakennuttaa lohkoketjujen uudet lohkot. Jos kryptovaluuttaan lisätään uusi lohko, se sisältää listan kyseisellä kolikolla suoritetuista transaktioista. Tämän jälkeen louhijat kokoavat kyseiset transaktiot yhteen, joka muodostaa uuden lohkon lohkoketjun jatkoksi.

Osta Kryptovaluuttaa

Louhijat tienaavat rahaa lohkoketjun ylläpitämisellä, joka muodostaa louhintapalkkion. Louhimalla kryptovaluuttoja, joka muodostaa kyseistä valuuttaa lisää, sekä lisäksi lohkoketjussa suoritetuissa transaktioissa he saavat transaktiomaksuja. Ylivoimaisesti suurin osa kryptovaluutoista syntyy louhijoiden saatuna louhintapalkkiona.

Kryptovaluutat toimivat yleensä kahdella erilaisella konsensusalgoritmilla. Nämä algoritmipohjat ovat nimetty Proof of Work:ksi tai Proof of Stake:ksi. Konsensusalgoritmin pääsääntöinen tehtävä on luoda lohkoketjun sisällä ymmärrys siitä, että mitkä transaktiot ovat osa lohkoketjua. Konsensusalgoritmi määrittelee juurikin sitä, kuinka tiettyä kryptovaluuttaa louhitaan. Konsensusalgoritmista välittämättä, kryptovaluutan louhiminen tarkoittaa joka tapauksessa lohkoketjujen ylläpitämistä. Käydään molemmat konsensusalgoritmit tarkemmin läpi.

Proof of Work

Proof of Work oli ensimmäinen lohkoketjujen sisällä käytetty konsensusalgoritmi. Proof of Work:llä toimivassa lohkoketjussa tietokoneiden laskentateho on tärkeässä roolissa uuden tiedon lisäämisessä sekä lohkoketjun yhteisymmärryksen saavuttamisessa. Louhijoiden tarkoitus on kerätä kyseiseen lohkoketjuun lähetettyjen transaktiot yhteen ja rakentaa niistä uusi lohko aiempien jatkoksi.

Proof of Work:in pohjalta toimiva louhinta on prosessi, missä lohkoketjun ylläpitävät tietokoneet kilpailevat keskenään siitä, kuka saa ensiksi ratkaistua todella haastavan matemaattisen yhtälön. Yhtälön ratkaisija saa palkinnoksi tuottaa täysin uuden lohkon lohkoketjun jatkoksi. Proof of Work -algoritmia käyttävät esimerkiksi Bitcoin sekä Litecoin.

Proof of Work tarvitsee toimiakseen tehokkaita tietokoneita, toisin sanoen louhintalaitteita. Nykypäivänä Bitcoinin lohkoketjua louhitaan pääasiassa siihen suunnitelluilla tehokkailla ASIC ”Application Specific Integrated Circuit” tietokoneilla. Suuren tehon myötä ne kuluttavat myös todella paljon sähköä sekä laitteita täytyy päivittää säännöllisesti. Nykyään kryptovaluuttojen louhinta voidaan lueta ammattimaiseksi liiketoiminnaksi. Bitcoinin kohdalla louhinta koostuu kymmenistä tuhansista ASIC-koneista, jotka ovat suurten yritysten omistuksessa. Näitä voidaan kutsua myös louhintafarmeiksi. Voittojen maksimoimiseksi yritykset ovat vieneet louhintafarminsa sellaisiin maihin, joissa sähkö on edullista.

Proof of Stake

Proof of Work -pohjalta toimiva louhinta vaatii suuren määrä tehoa, joka kasvattaa myös sähkönkulutusta. Myös kryptovaluuttojen verkon kapasiteetti on koetuksella, tämä näkyy esimerkiksi kryptovaluuttasiirtojen hitautena.

Proof of Work -konsensusalgoritmin vierelle on kehitetty uusi Proof of Stake pohjalta toimiva konsensusmalli. Proof of Stake kehitettiin paikkaamaan Proof of Work -mallin puutteita. Proof of Stake:lla toimivaa kryptovaluuttaa ei louhita vanhaan tapaan tietokoneiden laskentatehon avulla. Tällä pohjalla louhinta toteutetaan lukitsemalla kyseistä kryptovaluuttaa lohkoketjun ylläpitotöihin. Yleisesti tästä käytetään nimitystä steikkaaminen (staking). Louhintapalkkio määräytyy siten, että mitä enemmän kryptovaluuttaa lohkoketjun ylläpitotyöhön panostaa, sitä suuremman palkkion saa.

Ylivoimaisesti suurin osa uusista kryptovaluutoista toimii Proof of Staken pohjalta. Proof of Stake -pohjalta toimiva louhinta eli steikkaus ei vaadi samanlaisia suuria laitehankintoja verrattuna Proof of Workin louhintamalliin. Proof of Stake on myös paljon energia ystävällisempi tapa louhia sekä se mahdollistaa paremman verkon skaalautuvuuden, joka nopeuttaa kryptovaluuttasiirtoja merkittävästi.

Eri tapoja louhia kryptovaluuttoja

Tiesitkö että kryptovaluuttoja voi louhia useammalla eri tavalla? Käydään seuraavaksi läpi yksinkertaisimmat tavat.

Pilvilouhinta (Eng. Cloud Mining)

Tämä louhinta tapa on yleisesti ottaen yksinkertaisin ja yksi suosituin menetelmä louhia kryptovaluuttoja. Pilvilouhinnan avulla pystyt louhimaan kryptoa ilman kalliita siihen erikoistuneita laitteita tai suurta rahallista sijoitusta.

Pilvilouhinta on kiteytettynä sellainen louhinnan muoto, jossa ulkopuolinen toimija louhii omalla laitteistollaan rahaa vastaan. Yleisesti louhintaan erikoistunutta laitteistoa kutsutaan rigiksi. Nykyään suuremmat yhtiöt vuokraavat louhintaan tarkoitettuja rigejään muille ihmisille etäkäyttöön ennalta sovituksi ajaksi. Kaikki vuokrauksen aikana louhitut kryptovaluutat siirretään asiakkaan omistuksessa olevaan lompakkoon, jonka jälkeen summasta vähennetään erinäiset huolto sekä sähkökulut.

CPU/Prosessori -louhinta

Kuten nimestä voi päätellä, tämän tapainen louhinta käyttää tietokoneen keskusyksikköä eli prosessoria kryptovaluutan louhimiseen. Ennen tämä oli yksi suosituimmista louhinta tavoista, mutta nykyään sen suosio on suuresti laskenut. Yksi isoimpia syitä tähän on kyseisen louhintamenetelmän hitaus. Kokonaisansiot eivät välttämättä kata edes laitteiden viilennys tai sähkökuluja.

GPU/Näytönohjain -louhinta

Näytönohjaimella avulla louhiminen on tällä hetkellä ylivoimaisesti suosituin tapa louhia kryptovaluuttoja. Tämä menetelmä on hyvin monelle ensimmäinen tapa, kun kryptovaluuttojen louhintaan pyritään mukaan. Se on yksi edullisimmista ja tehokkaimmista louhintatavoista. Vaikka oman rigin kasaaminen voi maksaa useita tuhansia euroja, se kuitenkin on sellainen sijoitus, joka maksaa itsensä takaisin ja yleisesti ottaen nopeammin kuin muilla louhintatavoilla.

GPU Eli “Graphics Processor Unit” -rigit käyttävät louhimiseen näytönohjaimia. Hyvin tyypillinen rig koostuu emolevystä, prosessorista (CPU), rig rungosta/kopasta, jäähdytysrungosta ja peräti jopa kahdeksasta eri näytönohjaimesta. Huolellisesti rakennettu sekä tehokas GPU-rig voi kustantaa jopa yli 10000 euroa, joka on suhteellisen suuri sijoitus. Mutta kun verrataan muihin louhintatapoihin, tämä on helpointa toteuttaa ja se maksaa itsensä suhteellisen nopeasti takaisin.

ASIC-louhinta

Eli ”Application Specific Integrated Circuits” on tiettyä tarkoitusta varten suunniteltuja tietokonelaitteistoja. Näitä ASIC -laitteistoja voidaan käyttää myös kryptovaluutan louhimiseen. Ne ovat äärimmäisen suosittuja niiden huikean prosessointitehonsa ansiosta, kun verrataan perinteikkäisiin CPU- tai GPU -louhintalaitteistoihin.

Tämä louhintamenetelmä on herättänyt paljon puhetta ja kiistaa, sillä ne ovat niin tehokkaita, että ne voivat mahdollisesti ”ryöstää” CPU sekä GPU-louhijoiden kolikot niiden laskenta nopeutensa ansiosta. ASIC-laitteistot ovat myös erittäin kalliita, tuottavimmat laitteistot voivat kustantaa peräti yli 50000 euroa.

Tiesitkö että voit kokeilla louhimista ilmaiseksi Binancen avulla?

Suomessa on täysin laillista louhia kryptovaluuttoja ja käydä kauppaa niillä. Lain mukaan kuitenkin kaikkien Suomesta käsin operoivien vaihtopalveluiden täytyy rekisteröityä Finanssivalvontaan.

Kryptovaluuttojen louhinta Binance Poolilla

Binance on yksi suurimmista kryptovaluuttojen kauppa-alustoista. Binance tarjoaa kryptojen treidauksen lisäksi mahdollisuuden louhia useita eri kryptovaluuttoja suoraan omalta alustaltaan. Binance Pool on erittäin laaja palvelualusta, joka on pääasiassa suunnattu tuomaan enemmän rahaa ”kaivostyölaisille” eli louhijoille. Binance Pool tarjoaa monia erilaisia louhintapalveluja, joissa pääasiassa keskitytään Proof of Workiin sekä Proof of Stakeen. Binancen louhinta-alusta on erittäin tärkeä pala Binancen ekosysteemiä. Binance hyödyntää louhinta-alustaansa monella eri alalla, joita ovat mm. teknologia, pääoma, pörssiliiketoiminta, teollisuuden resurssit. Binance pyrkii tarjota käyttäjilleen laadukkaan kokemuksen ja helposti lähestyttävän keinon kokea kryptovaluuttojen louhintaa.

Louhinta ja forkit

Kryptovaluutat noudattava konsensusperiaatetta, mutta joskus tapahtuu erimielisyyksiä kryptovaluutan taustalla olevien yhteisöiden välille. Suurimmat erimielisyyden aiheet ovat että, kuinka valuutan kuuluisi toimia ja kuinka sitä kehitettäisiin tulevaisuudessa. Jos yhteisymmärrystä ei löydetä, yleensä suoritetaan (Soft Fork) kryptovaluutan protokollan päivitys, tai (Hard Fork) joka erkaannuttaa louhijat louhimaan eri lohkoketjua kuin aluksi.

Soft fork

Kryptovaluutan lohkoketjun protokollan päivitys hyvin usein aiheuttaa ketjun jakautumisen. Syy miksi näin tapahtuu, on se, että yksi kone jatkaa tilikirjan jakamista, joka on louhittu vanhalla versiolla. Tämän vanhan tilikirjan transaktioita ei todenneta lohkomisvaiheessa ja sen vanhentunut haara ”kuihtuu” pois.

Hard fork

Lohkoketjusta irrotetaan tarkoituksellisesti uusi ketju, joka jatkaa toimintaansa normaali ”toisaalla” alkuperäisestä lohkosta. Uudella ketjulla on sama historia, mutta se ei enää päivitä tietoja eli synkronoidu alkuperäisen lohkoketjun kanssa.

Hyödyllisiä linkkejä:

Mitä välineitä tarvitset kryptovaluuttojen louhintaan: https://www.dummies.com/personal-finance/investing/what-you-need-for-mining-cryptocurrency/

Esimerkki komponentit kryptovaluutan louhimiseen: https://www.zdnet.com/article/how-to-build-a-cryptomining-rig/

Tietoa kryptovaluuttojen verotuksesta: https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48411/virtuaalivaluuttojen-verotus2/?fbclid=IwAR2aZVDUiSiKl_hUMl_Uat7RH2CMVQrJjUDrS4ePaV1lGMFtD8mjwu5poJU